CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ OPPORTUNITY ASSOCIATES ROMANIA 2023

Biroul executiv al asociației Opportunity Associates Romania, în conformitate cu prevederile statutare, convoacă în data de miercuri 26 Aprilie ora 18.00, adunarea generală a organizației care va avea loc la sediul social al asociației din Str. Av. M. Zorileanu nr. 70 B, sector 1, București.  

În cazul în care în data de 26 Aprilie 2023 nu se întrunește majoritatea simplă de 12 membri, următoarea dată pentru Adunarea Generala va fi în ziua de 10 Mai 2023 ora 18.00 la sediul social al asociației din Str. Av. M. Zorileanu nr. 70 B, sector 1, București, adunare generala ce se va considera statutar constituită indiferent de numărul membrilor prezenți.

Pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Alegerea Consiliului Director pentru următorii 4 ani.

2. Numirea cenzorului.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si bilanțului contabil pe 2022.

Director Executiv

Dana Niculescu

București, 11 Aprilie 2023

 

 


Convocare Adunare Generala Opportunity Associates Romania 2019

Biroul executiv al asociației Opportunity Associates Romania, în conformitate cu prevederile statutare, convoacă în data de miercuri 13.03.2019 ora 18.00, adunarea generală a organizației care va avea loc la sediul social al asociației din Str.Av. M. Zorileanu nr. 70 B, sector 1, București. 

Pe ordinea de zi sunt urmatoarele:

  1. Modificarea statutului asociatiei.
  2. Alegerea Consiliului Director pentru urmatorii 4 ani.
  3. Numirea cenzorului.
  4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 si bilantul contabil pt anul 2018.

 

Director Executiv

Dana Niculescu

06.03.2019