Programele OAR au inclus instruire in urmatoarele teme:

 

Abilităţi de Consultanta, Abilităţi de Consiliere, Abilităţi de Feedback, Achiziţii şi Licitaţii Publice, Antreprenoriat social, Anunţarea Concedierii, Asertivitate, Asigurarea Calităţii Serviciilor Sociale, Căutarea unui loc de muncă, Comunicare in situatii de criza, Comunicare intra si inter personala, Comunicare organizationala, Contractul psihologic in relatiile de munca, Cultura Organizaţionala, Dezvoltarea de parteneriate, Dinamica difirentelor, Echipe Eficiente, Elaborarea procedurilor interne, Elaborarea unui Curriculum Vitae, Etica in instruire si consultanta, Evaluare Instituţională, Formare de Formatori, Indicatorul de personalitate Meyers Briggs (MBTI), Infiinţarea şi managementul asociaţiilor de proprietari, Inteligenta emotionala, Leadership, Lucru în Echipă, Management Financiar, Management Organziational, Managementul Calităţii Totale, Managementul Conflictelor, Managementul Proiectelor, Managementul Resurselor Umane, Managementul Stresului, Managementul Timpului, Managementul Voluntarilor, Maximizarea Veniturilor, Motivarea angajatilor, Mediere, Negociere, Planificare Strategica, Pregătirea pentru interviu, Prospectarea pieţii de muncă, Putere şi Conflict, Responsabilitate Sociala Corporatista, Scrierea Cererilor de Finantare, Strângere de Fonduri

 

FORMATOR - Download PDF

 

 

Tel+(4) 0722 274 398  & +(4) 0722 385 336;

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; web page: www.oar.ro

 

 

CURS FORMARE “FORMATOR”

 

Cui se adresează cursul?

- profesioniştilor dornici să dobândească recunoaşterea formală a calităţii de „formator”;

- angajaţilor din sectorul privat, instituţii publice si ONG-uri, care îşi doresc o dublă profesionalizare (cea de bază şi cea consecutivă dobândirii calităţii de formator);

- celor care doresc să îşi dezvolte cariera în domeniul formării profesionale;

- celor care se află în etapa de formare profesională şi care doresc să obţină o competenţă suplimentară încă de la începutul carierei.

 

Ce obţin participanţii?

- aptitudini aplicabile imediat în activitatea de zi cu zi;

- capacitatea de a dezvolta un design de curs elaborat în conformitate cu cerinţelor clasice din domeniu;

- la sfârşitul cursului participanții vor avea ocazia să demonstreze abilitățile dobândite prin elaborarea și susținerea unei sesiuni de formare in urma căreia vor primi feedback de la colegi și formatori

- va avea loc o evaluare a competențelor, realizată de către o comisie ANC în urma căreia vor dobândi certificatul de “Formator”.

Abordare

 

Cursul are o durata de 180 de ore.

 

Primul modul are o durata de 5  zile consecutive ce se desfasoara zilnic intre orele 9 -17, urmat de 60 de ore de activitati practice la distanta ce implica teme si rezolvarea unor sarcini primate de la formatori urmat de Modulul 2 de 5 zile si alte 60 de ore de activitati practice, inclusiv elaborarea unui design de instruire ce va fi prezentat la examenul de absolvire.

 

La sfârşitul Modulului 1 participanţii vor putea demonstra abilităţi de conştientizare intrapersonală, de comunicare interpersonală eficientă şi o înţelegere a dinamicii proceselor de grup, precum şi abilităţi de a conduce aceste procese.

 

La sfârşitul Modulului 2 participanţii vor putea să proiecteze, să implementeze şi să evalueze un curs de formare.

 

Fiecare modul are obiective specifice a căror îndeplinire va duce la atingerea scopului respectivului modul.

 

La sfârşitul programului participanţii vor avea o bază teoretică şi experienţială pe care îşi vor putea construi activitatea de formator.

 

Ceea ce este constant în ambele module este subiectul: fiecare participant reprezintă subiectul acestui curs, partea lui activă. Diferenţa intervine în punctul de focalizare a atenţiei. Dacă în prima parte a Modulului 1 atenția fiecăruia este îndreptată mai ales către sine şi către ceilalţi priviţi ca indivizi, în cea de-a doua parte privirea este îndreptată către sine şi către ceilalţi ca membri ai unui grup.

 

În Modulul 2, pe baza celor acumulate anterior, participanții vor putea să-i ajute pe alţii să înveţe, folosind tehnici adecvate.

 

Tematici abordate:

Învăţarea la adulţi şi stiluri de învăţare, Învăţarea experienţială, Abilităţi de comunicare şi de mediere a comunicarii, Evaluarea nevoilor de învăţare, Ascultarea și înţelegerea auditoriului, Metode și Tehnici de instruire/formare, Elaborarea design-ului unei sesiuni de instruire, Dezvoltarea grupurilor, Elemente de etică și deontologie a formatorului, Evaluarea unor evenimente de instruire, Formularea scopurilor şi obiectivelor de învăţare.

 

Cursul Formare de Formatori vă oferă oportunitatea de a va înţelege mai profund ca persoană precum și dinamica grupurilor sociale, particularităţile psihologiei de grup, caracteristicile învăţării adulţilor, şi nu numai!

Experiență organizațională:

25 de ani de experienţă în formare de formatori!

OAR este organizația neguvernamentală cu cea mai indelungata activitate de instruire din România furnizând în decursul celor 25 ani de activitate servicii de instruire și consultanta pt sectorul nonprofit, administrația publică și sectorul privat: 650 evenimente de instruire pe parcursul a 2300 zile pt 13,700 participanti din 5900 organizatii cliente.

 

Programul FORMARE DE FORMATORI a constant în dezvoltarea primei rețele de formatori romani în care s-au desfășurat peste 185 de evenimente de instruire, însumând 850 de zile de instruire pentru 2350 participanți. Programul a acoperit temele necesare dezvoltării abilităților unui formator și se desfăsoară în prezent și pentru organizații din alte țări cum ar fi Spania, Polonia, Portugalia, Republica Cehă.

 

 

 

SCOP, AGENDĂ, OBIECTIVE

La sfârșitul acestui program participanții vor putea să:

elaboreze, să livreze și să evalueze un design de învățare

 

 

Zi/ore

AGENDĂ ȘI OBIECTIVE  MODUL I

 

Luni

Ziua 1

09:30-13:00

SESIUNEA 1:  Introducere în programul FORMARE DE FORMATORI

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- își vor cunoaște colegii

- vor cunoaște agenda detaliată a programului și modulului I

- își vor identifica propriile obiective de învățare în relație cu obiectivele programului

 

SESIUNEA 2:  Învățarea experențială

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- vor învață cum să folosească  procesul EIAG

-  vor înțelege principiile învățării la adulți

-  vor înțelege teoria ICD

13:00-14:00

Pauză prânz

14:00-17:00

SESIUNEA 3:  Conștientizare personală

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

-  vor întelege modelul roții conștientizării personale

-  vor putea să își identifice propriile sentimente  

-  vor putea să își descrie propriile sentimente  

-  vor putea să faca diferența între gânduri/descrieri și sentimente

-  vor putea să își identifice senzațiile si gândurile

-  vor putea să își descrie senzațiile și gândurile

Marți

Ziua 2

9:00-13:00

SESIUNEA 4:  Abilități de ascultare activă și de a pune întrebări

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- își vor identifica punctele țări și slabe ale propriilor abilități de ascultare

- își vor identifica punctele țări și slabe ale propriilor abilități de a pune întrebări

 

 

SESIUNEA 5:  Abilitatea de a da și primi feedback

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- își vor identifica punctele tari și slabe ale propriilor abilități de a da și a primi feedback

13:00-14:00

Pauză prânz

14:00-17:00

SESIUNEA 6: Interacțiuni de grup

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- vor înțelege ce este un grup și caracteristicile sale

 

SESIUNEA 7:  Procese de grup

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

-  vor face distincția între conținut și proces

-  vor putea să identifice nevoi legate de sarcina într-un grup

-  vor putea să identifice nevoi legate de menținere într-un grup

- vor putea să identifice nevoi legate de comportamente individuale într-un grup

- vor demonstra practic funcțiile legate de sarcina într-un grup

- vor demonstra practic funcțiile legate de menținere într-un grup

- vor înțelege diferența între a descrierea unui comportament și emiterea de judecați de valoare

Miercuri

Ziua 3

9:00-13:00

SESIUNEA 8:  Relația dintre rolurile individuale identificate de Belbin și procesele de grup

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- își vor identifica și înțelege propriul rol Belbin

- vor înțelege rolurile celorlalți

- vor înțelege punctele tari și slabe asociate fiecărui rol Belbin

 

SESIUNEA 9: Dinamica conflictului

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- își vor identifica propriul răpuns la situații conflictuale

- vor înțelege dinamica conflictului

- vor înțelege impactul conflictelor nerezolvate într-un grup

- își vor îmbunătăți abilitatea de a  gestiona conflictele într-un mod constructiv

13:00-14:00

Pauză prânz

14:00-17:00

SESIUNEA 10: Interacțiuni în grup și dinamica diferenței

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- vor putea să aplice teorii de dezvoltare a gruplui pe un grup de lucru

- vor putea să aprecieze valoarea pe care o aduce diferența între indivizi într-un grup

- vor putea să conștientizeze modul în care îi percepem pe ceilalți și proiecțiile pe care le aducem într-un grup

 

 

SESIUNEA 11: Stiluri și funcții de conducere

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- vor putea face diferența între diferite stiluri de conducere

- vor putea să identifice diferența între comprtamente legate de sarcină și menținere într-un grup

- vor demonstra echilibrul dintre aceste comportamente

- vor determina echilibrul necesar între implicarea leaderul-ui și a membrilor echipei în diferite situații de luare a deciziiilor

 

Joi

Ziua 4

9:00-13:00

SESIUNEA 12: Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- vor identifica comportamente individuale, legate de sarcina și menținere în timpul rezolvării problemelor în grup

- vor identifica impactul diferitelor stiluri de luare a deciziilor asupra procesului de grup

- vor practica rezolvarea problemelor în grup

13:00-13,30

Pauză prânz

13:30-15:00

SESIUNEA  13:  Întâlniri de echipă eficiente

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

-  vor folosi contribuția membrilor în luarea deciziilor

-  vor face diferența între rolul de facilitator și alte roluri

-  vor folosi eficient tehnică brainstorming-ului

-  își vor procesa eficacitatea propriei întâlniri de lucru

15:00-18:00

Pregatire prezentări

Vineri

Ziua 5

9:00-13:00

SESIUNEA  14: Abilități de prezentare

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- își vor îmbunătăți abilitățile de prezentare

- vor practica abilități de a oferi și primi feedback

- vor învăța care sunt etapele dezvoltării echipelor

13:00-14:00

Pauză prânz           

14:00-18:00

SESIUNEA  14: Abilități de prezentare – continuare 

 

SESIUNEA 15: Aplicarea învățămintelor acumulate în Modul I

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

-  vor aplică practic cele învățate în sesiunile precedente

-  vor planifica continuarea procesului de învățare

-  își vor mări gradul de conștientizare față de propriile nevoi de învățare 

 

SESIUNEA 16: Încheiere

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- își vor asuma răspunderea pentru propriul plan de învățare

- vor planifica folosirea celor învățate în mediul de lucru de acasă

- vor anticipa procesul de reintegrare în mediul de acasă

- se vor autoevalua și își vor evalua colegii

- vor încheia și evalua Modulul 1

 

 

Modul 2: Elaborarea, livrarea și evaluarea unui design de instruire

 

Zi/ore

OBIECTIVE MODUL 2

 

Ziua 1

9:30-13 :00

SESIUNEA 1: Introducerea modulului 2

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- vor împărtăși colegilor realizările și barierele întâmpinate în aplicarea celor învățate în modulul 1

- vor afla mai multe despre colegii lor

- vor cunoaște agenda și obiectivele specifice fiecarei sesiuni a fazei 2

- vor dezvolta un contract de învățare individual

- își vor stabili propriul climat de învățare

 

SESIUNEA 2: Elemente de elaborare a unui design de învățare experiențial

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

-          își vor însuși instrumente teoretice utile în elaborarea unui eveniment de învățare experiențial

Pauza prânz

13:00-14:00

 

14:00-17:00

SESIUNEA 3: Ciclul 1

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- își vor exersa abilitățile de lucru în echipă

- vor dezvolta abilitățile de elaborare a unui design pentru învățare experiențială

- își vor dezvolta abilitățile de a oferi și de a primi feedback

Ziua 2

9:30-13 :00

SESIUNEA 4: Ciclul 2

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- își vor întări abilitățile de a lucra eficient în echipă

- își vor însuși și exersa tehnici pentru colectarea de informații utile în elaborarea unui design

- își vor dezvolta abilitățile pentru formularea scopurilor și obiectivelor

- își vor dezvolta abilitățile pentru elaborarea și implementarea unui plan experiențial

- își vor dezvolta abilitățile de a oferi și de a primi feedback

 

Pauza prânz

13:00-14:00

 

14:00-17 :00

SESIUNEA 4: Ciclul 2 – continuare - pregătire prezentări

 

Ziua 3

9:00-13 :00

SESIUNEA 5: Ciclul 2 continuare –prezentare echipa A +B

 

Pauză prânz

13:00-14:00

 

14:00- 17:00

SESIUNEA 6: Ciclul 2 continuare – a doua prezentare echipa C+D

 

 

SESIUNEA 7: Înțelegerea auditoriului (înțelegerea modurilor în care învață adulții și a factorilor care le influențează învățarea)

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții vor putea

- să elaboreze o listă cu presupuneri privind învățarea eficientă bazată pe caracteristicile învățării la adulți, așa cum reies din “Conul Experienței” elaborat de Dale.

- să își identifice stilul preferat de învățare.

Ziua 4

9:30-14:30

SESIUNEA 8: Selectarea metodelor și mijloacelor de instruire (oferirea de cunoștinte și abilități necesare selectarii metodelor și mijloacelor potrivite de instruire și mărirea eficientei propriei instruiri)

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții vor putea

- să definească metodele și mijloacele.

- să identifice și să analizeze metodele și mijloacele utilizate în fazele anterioare.

- să conceapă activități de instruire utilizind metode și mijloace standard sau neconventionale.

- să dezvolte un plan de mărire a eficienței propriei instruiri.

 

SESIUNEA 9: Selectarea și alcătuirea materialului de curs (oferirea de cunoștințe și abilități necesare modificarii și dezvoltării unui material de training pentru a răspunde nevoilor specifice unei audiențe)

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții vor putea

- să descrie modul cum este realizată succesiunea temelor.

- să descrie materialele ce trebuie realizate pentru un training.

- să descrie procesul de realizare a unui design.

 

 

SESIUNEA 10 : Abilități de pregătire și prezentare a unui design experiențial

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții vor putea

-          să lucreze individual pentru pregătirea unui design

 

Pregatire prezentari individuale

Ziua 5

8:30-13:00

 

SESIUNEA 11 : Evaluarea instruirii (înțelegerea scopului, utilității și utilizării evaluării în procesul de formare)

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții vor putea

- să descrie rolul evaluării în procesul instruirii.

- să enumere cel puțin 2 metode de evaluare și să descrie situațiile în care acestea pot fi folosite.

- dată fiind o metodă tradițională de evaluare, să ofere o alternativă pentru situațiile în care nivelul grupului de participanți face ca aceasta să fie nepotrivită.

-  să elaboreze o metodă și un instrument de evaluare a propriei prezentări.

- să analizeze metodele de evaluare ale colegilor.

 

SESIUNEA 12 : Etica formatorului (familiarizarea cu câteva considerente etice privind profesia de formator)

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții vor putea

- să discute despre modul în care valorile personale şi profesionale le influenţează comportamentul ca formator

- să enumere cel puţin patru zone ale comportamentului formatorului care ridică probleme de etică

- să enumere cel puţin trei avantaje şi trei dezavantaje ale lucrului cu un coechipier

 

 

SESIUNEA 13 : Abilități de pregătire și prezentare a unui design experiențial

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții vor putea

-          să livreze un design de  instruire

-          să primească feedback de la formatori și colegi asupra propriilor abilităti

-   să se autoevalueze pe baza feedback-ului primit

 

Prezentări individuale filmate+ feedback

 

Pauza prânz

13:00-14:00

 

14 :00-18 :00

SESIUNEA 13: continuare-prezentări individuale filmate+ feedback

 

 

SESIUNEA 15: Încheiere

Obiectivele sesiunii:

La sfârșitul acestei sesiuni participanții

- vor integra învățămintele (cunoșțințele, abilitățile) dobândite în decursul întregului program FORMARE DE FORMATORI

- vor evalua experiența de învățare

- vor evalua programul FORMARE DE FORMATORI

- vor reflecta asupra programelor de instruire pe care ar dori să le dezvolte