INTARIREA LEGITIMITATII SECTORULUI NONPROFIT

“Practica Bune Practici” - dezvoltarea unui cod de conduita al ONG a fost obiectivul proiectului “Intarirea Legitimitatii Sectorului Nonprofit”.

Oportunitatea codului a fost adusa in prim-planul dezbaterii publice in cadrul primei conferinte internationale organizate in Romania ce a abordat problema dezvoltarii ONG (Johns Hopkins Fellows Conference, Bucuresti, iulie 2006) de catre Opportunity Associates Romania.

Ceea ce a adus nou aceasta initiativa a fost abordarea sistematica, pe durata mai multor ani, precum si larga expunere publica de care au beneficiat propunerile privind continutul si metodologia de implementare propuse pentru cod.

Implicarea unui numar cit mai mare de organizatii neguvernamentale, ca si a unei largi palete de actori sociali in aceasta dezbatere publica reprezinta o contributie valoroasa la procesul de autoreglementare a sectorului asociativ din Romania.

Mecanismul de implementare propus s-a materializat sub forma unei coalitii dedicate dezvoltarii bunei practici in sectorul asociativ. Coalitia desfasoara atit activitati de promovare a unui model de buna practica asumat de catre membrii coalitiei, cit si de asistenta tehnica pentru organizatiile care ar fi interesate sa se asocieze demersului, dar nu indeplinesc conditiile de  intrare in coalitie.

Finantarea proiectului a fost asigurata de catre TRUST FOR CIVIL SOCIETY IN CENTRAL & EASTERN EUROPE

 

FII PREGATIT PENTRU CARIERA TA

Proiectul „FII PREGATIT PENTRU CARIERA TA”, finantat prin Fondul   Social European Investeşte în oameni!, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea invătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 -“Tranzitia de la scoală la viata activă”, a fost derulat in parteneriat cu Universitatea Bucuresti - Facultatea de Drept.

 

Proiectul s-a desfasurat in perioada Octombrie 2010 – Decembrie 2011 si a avut drept obiectiv principal crearea unui model de consiliere si orientare in cariera pentru studenti.

Modelul de consiliere si orientare in cariera pentru studenti propus a abordat complet toti factorii importanti in acest proces: educatie, dezvoltare personala, planificare strategica, strategii de actiune si dezvoltarea potentialului personal, strategii de dezvoltare a carierei, planuri de dezvoltare personala; cresterea gradului de constientizare a studentilor din anul I cu privire la oportunitatile de dezvoltare a carierei in domeniul in care doresc sa activeze.

Proiectul a fost derulat pe o perioada de 15 luni, perioada in care pentru 120 de studenti din anul I ai Universitatii Bucuresti au beneficiat de 24 de sesiuni de instruire si 1 200 de ore de consiliere

 

SPRIJIN PENTRU ANGAJATI IN VEDEREA CALIFICARII COMPLETE

Opportunity Asociates România in parteneriat cu Sindicatul Liber Independent din RADET Bucuresti, a derulat proiectul “”, finantat  prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 cofinantat din Fondul Social European “Investeste in oameni!”, perioada de implementare fiind 1 septembrie 2009 – 31 august 2011.

 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea competentelor si cunostintelor profesionale ale angajatilor, prin cursuri de formare profesionala continua pentru dobândirea calificarii complete in sectoarele constructii, energetic, servicii.

Programul de formare profesionala derulat in parteneriat a promovat egalitatea de sanse si nediscriminarea in domeniul ocuparii si al muncii. Din cei 150 de participanti la cursurile de formare profesionala continua, 36 au fost femei. 146 dintre participanti au obtinut certificate de calificare ce sunt recunoscute atât in tara, cât si in Europa.

Acest program a contribuit la formarea profesionala a angajatilor si a contribuit la cresterea performantelor economice si adaptabilitatii fortei de munca pe piata muncii.

 

 

PROGRAME PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Programele desfăşurate de Opportunity Associates-România pentru Administraţia Publică din România au influenţat schimbări importante la nivelul administraţiei locale şi a legăturii sale cu cetăţenii. Aceste programe au urmărit creşterea capacitaţii şi competenţei la nivel local şi au contribuit la îmbunătăţirea activităţii administraţiei locale, făcându-le mai responsabile, mai eficiente şi mai deschise comunicării cu cetăţenii.

 

Asistenţa pentru Administraţia Publică în România s-a desfăşurat în baza unui contract finanţat de Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite (USAID). Programul şi-a propus să îmbunătăţească procesul de luare a deciziilor la nivelul administraţiei publice locale precum şi capacitatea acestora de a conduce şi a-şi utiliza resursele cu maximă eficienţă. În acest scop s-au desfăşurat seminarii pe teme de Managementul Resurselor Umane, Achiziţii şi Licitaţii Publice şi Maximizarea Veniturilor care au implicat aproximativ 120 unitaţi ale administraţiei locale.

Programul a fost subcontractat de Chemonics International şi s-a desfasurat în perioada 1997-1998.

 

La cererea reprezentanţilor Administraţiei Publice Locale, Opportunity Associates-România a desfaşurat seminarii pe teme de Scrierea Cererilor de Finanţare şi Managementul Proiectelor menite să-i ajute pe aceştia să pună bazele unor parteneriate de lungă durată cu sectorul neguvernamental românesc.

 

Opportunity Associates România a asigurat pregătire pe probleme de Participare Cetăţenească pentru Administraţiile Locale în cadrul unor contracte PHARE şi USAID. Acest domeniu de activitate a suferit de lipsa unei filozofii consistente şi s-a închegat prin eforturile de creere a Centrelor de Informare Cetăţeneşti. Participarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local continuă să sufere de lipsa de comunicare între părţile implicate: administraţie-cetăţeni.

 

PROGRAME DEDICATE SECTORULUI PRIVAT

 

PROIECTUL DE DIALOG SOCIAL

 

Proiectul a fost finantat de GTZ si Masa Rotunda pentru Codul de Conduita  pentru “Initierea Dialogului intre Management si Angajati” si a constat in seminarii de instruire si 64 de zile de consultanta pentru companii din industria textila din Transilvania si Moldova.

 

Rezultatele proiectului au demonstrat impactul pe care il are motivarea si implicarea angajatilor in rezolvarea problemelor din companie si implicit marirea productivitatii.

 

Expertiza in standarde si audit social a consultantilor OAR a fost demonstrata prin contractarea pentru derularea de audituri sociale de catre firme precum: Levi Strauss,  Marks and Spencer.

 

TRUMAN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN INTREPRINDERILE ROMÂNEŞTI 

 

Proiectul finanţat prin Programul Phare Progres cu scopul de a asigura creşterea capacităţii de dezvoltare a resurselor umane pentru managerii din intreprinderile mici şi mijlocii şi întărirea capacităţii OAR de a deveni furnizor competitiv de instruire pe piaţa românească. OAR a desfăşurat o serie de seminarii pe tematici diverse: Comunicare şi Lucru în Echipă, Managementul Calităţii Totale, Managementul Resurselor Umane. Beneficiarii proiectului au fost 24 de manageri din 15 intreprinderi selectate în proiect.

 

RICOP - SERVICII DE ASISTENŢĂ PENTRU PRECONCEDIERE

 

Proiectul finanţat de Comunitatea Europeană prin Programul Phare şi implementat impreuna cu IMC Consulting a fost de a instrui consilieri din centrele locale de consiliere pentru pre-concedieri în zonele defavorizate cuprinse în programul RICOP. Au fost pregătiţi 30 consilieri în: Abilităţi de Consiliere, Anunţarea Concedierii, Căutarea unui loc de muncă, Prospectarea pieţii de muncă, Pregătirea pentru interviu, Scrierea unui Curriculum Vitae.  

 

 

La solicitarea unor companii din sectorul de afaceri  OAR a organizat cursuri de Formare de Formatori-TOT (Train the Trainers) pentru reprezentantii acestui sector: Telemobil, Cosmorom, Rompetrol, ING Asigurari, Achieve Global, TNT, Freescale precum si cursuri de Team Building pentru companii precum Cargill si Rompetrol.

 

FORMARE DE FORMATORI

Programul a constant in dezvoltarea primei retele de formatori romani in care s-au desfasurat peste 185 de evenimente de instruire, insumand 850 de zile de instruire pentru 2 400 particiapnti. Programul se desfasoara in prezent si pentru organizatii din alte tari cum ar fi Spania, Polonia, Portugalia, Republica Ceha.

Subiectele includ conştientizarea personală şi comunicarea interpersonală, rezolvarea problemelor şi managementul conflictelor, dezvoltarea grupului şi procesul de învăţare în grup precum şi design-ul şi prezentarea evenimentelor de training experienţial.

 

În afara programului standard de trei faze adresat reprezentanţilor ONGurilor româneşti OAR a desfăşurat şi o serie de evenimente speciale adresate dezvoltării profesionale a formatorilor din reţeaua OAR. Între aceste evenimente putem enumera: Formare de Formatori pentru avansaţi (Advanced TOT), T Grup, Putere şi Conflict (Power and Conflict), Negociere, Indicatorul de personalitate Meyers Briggs (MBTI) la care au  participat  formatori în devenire sau activi din reţeaua OAR. Aceste evenimente au fost susţinute atât de consultanţi români cât şi de consultanţi străini.

 

Datorită importanţei sale pentru societatea civilă din România programul Formare de Formatori este finanţat începând încă din anul 1996 de către Charles Stewart Mott Foundation.   În perioada 1999-2004 a fost co-finanţat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile prin programul Phare şi în perioada 1993-1995 a fost finanţat de către UNICEF.

 

La solicitarea unor organizaţii si companii Opportunity Associates-România a oferit o serie de programe de Formare de Formatori dedicate personalului acestora. În aceste cazuri programul cursului a fost adaptat nevoilor identificate de comun acord cu beneficiarii.

 

 

TRAINING SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI GRASP

 

In cadrul acestui program s-a oferit un pachet complet de seminarii incluzând: Planificare Strategica, Management Organziational,    Managementul Voluntarilor, Scrierea Cererilor de Finantare precum si asistenta tehnica punctuala in probleme de  dezvoltaare organizationala pentru 20 organizaţii   finantate de catre USAID prin programul Governance Reform and Sustainable Partnerships (GRASP). In cadrul aceluiasi program OAR a sustinut cursuri de Formare e Formatori pentru membrii retelei nationale a Centrelor de Informare pentru Cetateni.

 

DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR DIN CONFEDERAŢIA CARITAS

 

Programul a oferit un pachet complet de seminarii incluzând: Scriere de Propuneri, Cultura Organizaţionala, Management Financiar, Management de Proiect, Managementul Voluntarilor, Strângere de Fonduri, Comunicare, Negocierea Conflictelor, Asigurarea Calităţii Serviciilor Sociale pentru reţeaua celor 11 organizaţii ale Confederaţiei Caritas România. Programul s-a desfăşurat în perioada 2001-2002 şi a fost finanţat de Confederaţia Caritas.

 

MONITORIZAREA, INSTRUIREA ŞI ACORDAREA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ CÂSTIGĂTORILOR DE MICROPROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI CHILDNET

 

Proiectul pentru monitorizarea, instruirea şi acordarea de asistenţă tehnică organizaţiilor neguvernamentale câştigătoare în componenta a treia a programului ChildNet este finanţat de World Learning şi USAID în parteneriat cu ANPCA. Proiectul are drept scop monitorizarea şi asigurarea de asistenţă tehnică şi training pentru reprezentanţii a 16 organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei copilului.

În cadrul acestui proiect desfăşurat în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României şi Echosoc, organizaţia noastră este responsabilă de componenta de instruire. In cadrul acestui proiect OAR a organizat şi susţinut un seminar de Strângere de Fonduri, un seminar de Management Financiar, două întâlniri ale experţilor în Evaluare Instituţională, şi un atelier de lucru pe probleme de dezvoltare organizaţională pentru reprezentanţii celor 16 organizaţii selectate. Un număr de 106 persoane au participat la aceste sesiuni.    Proiectul s-a  desfasurat in perioada 2002-2003.

 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

Proiect finanţat de Guvernul Britanic prin programul DFID cu scopul de a acorda  asistenţă tehnică şi instruire pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială. Programul este implementat de către IMC Consulting iar contribuţia OAR a constat în sesiuni de instruire pentru dezvoltarea echipei FRDS şi reorganizării la nivelul managementului.

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ PENTRU ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

 

Obiectivele acestui program desfăşurat în perioada 1996-2000 au fost de: 1) a furniza informaţii, consultanţă şi materiale documentare în procesul de înfiinţare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari; 2) a promova şi susţine initiaţive legislative care să vină în sprijinul asociaţiilor de proprietari; 3) a încuraja parteneriate între ONG-uri active în domeniu, administraţia publică şi firmele furnizoare de bunuri şi servicii pentru asociaţiile de proprietari.

 

Activităţile au inclus:

  • Seminarii având ca tematică înfiinţarea şi managementul asociaţiilor de proprietari
  • Sesiuni de instruire a Centrelor de Informare Cetăţeneşti aparţinând administraţiei locale în problematica asociaţiilor de proprietari.
  • Asistenţă directă prin Centrul de Resurse pentru Asociaţii de Proprietari

 

În cadrul programului finanţat de USAID şi derulat de Urban Institute în parteneriat cu Oportunity Associates-România organizaţia noastră a asigurat asistenţă tehnică pentru Centrele de Informare Cetăţeneşti în domeniul înfiinţării şi managementului Asociaţiilor de Proprietari, subiect de largă actualitate la nivelul întregii ţări. 

 

PROGRAM CONTINUU DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE DIN ROMÂNIA

 

Credem că organizaţiile/instituţiile care îşi preţuiesc angajaţii şi le facilitează dezvoltarea profesională sunt cele ce vor supravieţui schimbărilor rapide impuse de mediul actual atât de dinamic.

 

În cadrul acestui program se desfăşoară seminarii cu o durată de 1-5 zile, în funcţie de nevoile clientului. Scopul lor este de a îmbunătăţi performanţele individuale cât şi activitatea organizaţiei în sine. Cu mici excepţii, cursurile sunt destinate tuturor sectoarelor: neguvernamental, privat, administraţie locală sau centrală. În acest sens suntem motivaţi în activitatea noastră de convingerea că:

  • individul este cea mai importantă sursă de creativitate şi acţiune într-o organizaţie
  • fiecare dintre noi este un manager
  • procesul de învăţare nu se sfârşeşte niciodată

 

Temele abordate în acest program sunt: Scrierea Cererilor de finanţare, Management Financiar, Management de proiect, Strângere de Fonduri, Echipe Eficiente,  Comunicare, Contractare, Negociere.